Aksjon Facebook 2022

Aksjon Facebook 2022

iStockphoto31. Okt. 2021 11:00

Hope Channel Norge mobiliserer nå til ny aksjon i sosiale medier i 2022. Sosiale medier representerer en unik plattform for å møte mennesker vi ellers aldri kommer i kontakt med.

Sosiale medier

Adventist-Norges sjenerøse bidrag i den årlige Aksjon Facebook-kampanjen setter tusenvis av mennesker i direkte kontakt med adventbudskapet via strømmetjenester på www.hopechannel.no:

  • Web-TV

  • OnDemand

  • VideoPodcast i HD-kvalitet

  • Hope Channel app for smarttelefoner og nettbrett

Aksjon Facebook 2022

I forberedelse til 2022, viser vi til vedlagte giro i novemberutgaven av Adventnytt. 100% av innkomne pengegaver i november og desember 2021 er øremerket Aksjon Facebook 2022, slik at Adventist-Norge avgjør omfanget av kampanjen.

Evangeliseringspakken «Det gode liv»

I flere år har det vært etterspurt nytt, norsklaget materiale til bruk i evangelisering, som gir en grundig gjennomgang av Adventistkirkens doktriner, slik vi i gamle dager brukte Lohnes lysbildeserie.

En slik komplett pakke lanseres under navnet «Det gode liv» i 2022!

Evangeliseringspakken inneholder en videoserie fra Hope Channel Norge, manuskripter for offentlige møteserier og bibelkurs fra Norsk Bibelinstitutt, samt litteratur fra Norsk Bokforlag m.m.

Materialet er utarbeidet av rektor ved Norsk Bibelinstitutt, Kjell Aune, og er kvalitetssikret av teologer og evangelister.

«Det gode liv» tar sikte på å være praktisk, positiv og JESUS-sentrert!

Evangeliseringspakken er høyaktuell for både innhøsting og grunnfesting, og begge deler er viktig.

Norske og internasjonale TV-produksjoner

«Det gode liv» har premiere høsten 2022, slik at dette er én av flere produksjoner Hope Channel Norge vil vurdere i planleggingen av neste års TV-kampanje i sosiale medier.

Hope Channel Norge tar fortløpende stilling til ressursbruk og investeringer i vår avveining mellom norske og internasjonale TV-prosjekter. Hver enkelt produksjon er unik både i innhold og kostnader, dermed blir det en samlet vurdering som legges til grunn ved de endelige veivalg i 2022.

Hva med deg?

Facebook-kampanjer er et redskap som gjør det umulige mulig. Ved kun et tastetrykk kommer mennesker i berøring med adventbudskapet. Bli med i innspurten i verdens historie og bidra til at evangeliet om Jesus Kristus når ut «på torget» der folk flest befinner seg anno 2022, på sosiale medier!

Bruk giroen i novemberutgaven av Adventnytt i 2021, eller send din pengegave til kontonr.: 3000.30.37777. Merk innbetalingen med «Aksjon Facebook 2022».

Gi ønsket beløp med Vipps! Vipps #654357 (Hope Channel Norge - Syvendedags Adventistkirken).