Om_Oss_iStock

Hvem er vi?

Hope Channel Norge inngår i et globalt nettverk av Hope Channel-kanaler som kringkaster og strømmer på alle kontinenter. Jordklodeikonet øverst på siden gir deg tilgang til nettverket globalt.

Hope Channel Network er Syvendedags Adventistkirkens offisielle mediekanal. Adventistene står på reformasjonens prinsipper slik disse er uttrykt i begrepene Bibelen alene, Kristus alene, troen alene og nåden alene, og ser på seg selv som arvinger av reformasjonen.

Syvendedags adventistene praktiserer en helhetlig livsstil som støtter fysisk, mental og åndelig helse. Dette danner grunnlaget for Hope Channels oppbyggende og positive TV-programmer.

Hope Channel Norges motto er - Begeistring for livet!