Bibelselskapet

Manus og presentasjoner er utarbeidet av bibelbrukskonsulent Hans J. Sagrusten i Bibelselskapet og videoene er produsert av Hope Channel Norge.

Bibelselskapet

VIDEOER

Bibelselskapet - Kan vi vite sikkert at Jesus har levd?

Manus og presentasjoner er utarbeidet av bibelbrukskonsulent Hans J. Sagrusten i Bibelselskapet. Ingeborg Mongstad-Kvammen, PhD, generalsekretær i Bibelselskapet, forteller.

Bibelselskapet - Hvordan kan vi vite at bøkene om Jesus ikke er blitt forandret?

Hvordan kan vi vite at bøkene i Det nye testamentet ikke er blitt forfalsket gjennom historien? Ingeborg Mongstad-Kvammen, PhD, generalsekretær i Bibelselskapet, forteller.

Bibelselskapet - Hvordan kan en vite hvor gammelt et bibelsk manuskript er?

Det er funnet flere tusen håndskrevne greske manuskripter av Det nye testamentet, fra før boktrykkekunsten ble oppfunnet på 1400-tallet. Men nesten ingen av dem er datert. Hvordan kan vi vite når de ble skrevet? Hans J. Sagrusten, bibeloversetter i Bibelselskapet, forteller.

Bibelselskapet - Hvor vanskelig er det egentlig å oversette Bibelen?

Manus og presentasjoner er utarbeidet av bibelbrukskonsulent Hans J. Sagrusten i Bibelselskapet. Hans-Olav Mørk, leder for bibeloversettelse i Bibelselskapet, forteller.

Bibelselskapet - Hvor store forskjeller er det mellom Bibelens manuskripter?

Manus og presentasjon er utarbeidet av bibelbrukskonsulent Hans J. Sagrusten i Bibelselskapet.

Bibelselskapet - Hvor lenge etter Jesu liv ble bøkene om ham skrevet?

De fire bøkene i Bibelen som forteller om Jesus, kalles evangelier. «Det gode budskapet» betyr det. Men hvor lenge etter at Jesus gikk omkring på jorda, ble de egentlig skrevet? Ingeborg Mongstad-Kvammen, PhD, generalsekretær i Bibelselskapet, forteller.

Bibelselskapet - Hvilken tekst blir Bibelen oversatt fra?

Mange har hørt om den nye bibeloversettelsen som kom i 2011, men har du tenkt over hvilken tekst Bibelen blir oversatt fra? Hans-Olav Mørk, leder for bibeloversettelse i Bibelselskapet, forteller.

Bibelselskapet - Hva skjedde under kirkemøtet i Nikea?

Mange tenker at Bibelen ble forandret under kirkemøtet i Nikea i år 325 e.Kr. Hva er bakgrunnen for denne ideen, og går det an å motbevise den i dag? Hans J. Sagrusten, bibeloversetter i Bibelselskapet, forteller.

Bibelselskapet - Fjerner hver ny bibeloversettelse seg lengre fra originalen?

Mange tenker seg at bibeloversettelse foregår som «hviskeleken». De ser for seg at Bibelen blir oversatt fra en utgave til den neste i en lang, lang rekke, og at innholdet blir mindre og mindre pålitelig, etter som hundreårene går. Hans-Olav Mørk, leder for bibeloversettelse i Bibelselskapet, forteller.

Bibelselskapet - Er det noen som har prøvd å forfalske Det Nye Testamente?

Manus og presentasjon er utarbeidet av bibelbrukskonsulent Hans J. Sagrusten i Bibelselskapet.

Bibelselskapet - Bibelen - fortellinger fra øyenvitner

I Det nye testamentet er mange av fortellingene øyenvitneskildringer. Noen av disse tar oss ganske tett på mennesker som har levd to tusen år før oss. Anne Kristin Aasmundtveit, bibelforteller i Bibelselskapet, forteller.

Bibelselskapet - Bibelen - fortalt muntlig

Visste du at Bibelen i utgangspunktet er formidlet muntlig? Til og med brevene som Paulus og andre sendte til de første kristne: de ble lest opp. Folk lyttet. Anne Kristin Aasmundtveit, bibelforteller i Bibelselskapet, forteller.

OM SERIEN

Manus og presentasjoner er utarbeidet av bibelbrukskonsulent Hans J. Sagrusten i Bibelselskapet og videoene er produsert av Hope Channel Norge.

Stoffet i videoene blir presentert av:

• Ingeborg Mongstad-Kvammen, PhD, generalsekretær i Bibelselskapet

• Hans-Olav Mørk, leder for bibeloversettelse i Bibelselskapet

• Anne Kristin Aasmundtveit, bibelforteller i Bibelselskapet

• Hans J. Sagrusten, bibeloversetter i Bibelselskapet

RELATERTE SERIER

Codex Sinaiticus

Er det noen som har forfalsket Bibelen i årenes løp? Få med deg historien om hvordan en av verdens eldste bibler ble oppdaget i et kloster langt inne i Sinaiørkenen.

Det store puslespillet

Hans Johan Sagrusten i Bibelselskapet har studert NT-manuskripter i mange år og har skrevet boken Det store puslespillet. Her forklarer han hvordan Bibelen er blitt til gjennom en lang og kronglete historie.

Beyond the Search

Hva er det som skjer? Hvor er vi på vei? Har noen kontroll? Verden står overfor store sosiale, miljømessige og økonomiske utfordringer.

Utforsk

Utforsk-serien går i dybden på de livsviktige temaene i serien Beyond the Search, også kjent som Paradigme-serien.