Bibelstudier - Salmenes bok

Hvorfor studere Salmene? Salmene viser oss alt det Gud gjorde, gjør og vil gjøre for verden i Jesus Kristus.

Bibelstudier - Salmenes bok

VIDEOER

Bibelstudier (13) - Vente på Herren

Å vente på Herren er ikke en passiv og fortvilet venting. Nei, å vente på Herren er en handling full av tillit og tro som viser seg i handling. Når vi venter på Herren, forvandles tunge stunder til forventning om en strålende morgen. Det gir fornyet håp og fred. Det inspirerer oss til å arbeide hardere ved å bringe inn en rikelig høst fra Herrens misjonsmarker. Når vi venter på Herren, blir vi aldri til skamme, og vi blir rikelig belønnet, for Herren er tro mot alle sine løfter.

Bibelstudier (12) - Tilbedelsen som ingen ende tar

Utforsk gleden og håpet i Sions sanger! Dykk inn i Salmenes bok med oss mens vi avdekker skjønnheten og makten som stråler fra Sions hellige fjell. Bli med på reisen gjennom musikken, hvor glede, håp og Guds nærvær forenes.

Bibelstudier (11) - Lengsel etter Gud i Sion

Utforsk gleden og håpet i Sions sanger! Dykk inn i Salmenes bok med oss mens vi avdekker skjønnheten og makten som stråler fra Sions hellige fjell. Bli med på reisen gjennom musikken, hvor glede, håp og Guds nærvær forenes.

Bibelstudier (10) - Lekser fra fortiden

I mange salmer består lovprisningen i å gjenfortelle Guds mektige frelseshandlinger. Disse salmene kalles gjerne «frelseshistoriske salmer» eller «historiske salmer». Noen appellerer til Guds folk om å lære av historien, spesielt deres egne og forfedrenes feil. Noen historiske salmer er hymner som fremhever Guds store gjerninger for sitt folk og som styrker tilliten til Gud, som kan og er trofast nok til å fri dem ut av dagens vanskeligheter.

Bibelstudier (9) - Velsignet er han som kommer i Herrens navn

Dette er en utmerket introduksjon til episoden som utforsker hvordan Salmene forutsier Kristi liv og tjeneste. Den fokuserer på betydningsfulle temaer som Jesus selv viste til, og hvordan Salmene gir et rikt bilde av hans identitet og gjerning.

Bibelstudier (8) - Visdom til et rettferdig liv

Vi dykker inn i betydningen av Guds nåde, som gir syndsforlatelse og forvandler våre hjerter til å leve i tro. Guds Ord veileder oss i et rettferdig liv, men det innebærer ikke frihet fra fristelser. Vi utforsker hvordan Gud tillater prøvelser for å styrke troen og visdommen til hans barn.

Bibelstudier (7) - Din nåde når til himmelen

Salmenes bønner reflekterer det dypt forankrede behovet for evangeliet, som bringer håp til selv de mest fortapte. Vi utforsker Guds evige barmhjertighet, som strekker seg fra himmelen til himmelens skyer, og hvordan denne kjærligheten gir håp og fornyelse i menneskelivets skrøpelighet.

Bibelstudier (6) - Jeg vil reise meg

Gjennom Salmenes bønner og klager lærer vi at Guds tid for rettferdig inngrep ikke alltid samsvarer med våre forventninger, men det kommer en dag da Gud vil dømme og frelse.

Bibelstudier (5) - Herrens sanger på fremmed jord

Vi dykker inn i Salme 77 og utforsker hvordan Salmene erkjenner virkeligheten av en ufullkommen verden preget av synd, ondskap, lidelse og død. Med Salmenes bok som vår guide, reflekterer vi over hvordan Guds folk kan leve i tro midt i denne utfordrende virkeligheten.

Bibelstudier (4) - Herren hører og utfrir

Vi oppdager hvordan Salmene understreker at Herren, den suverene skaperen, også er en nær Gud som hører bønnene til sitt folk. Salmene avslører den rike dimensjonen av Guds nærhet, både i himmelen og på jorden.

Bibelstudier (3) - Herre er konge

Salmene viser oss at Gud er skaperen og opprettholderen av hele verden, og hans styre er rettferdig og trygt. Vi vil undersøke hvordan Guds pakt med Israel spiller en nøkkelrolle i å trygge verden, og hvordan Herrens trofasthet gjennom alle tider gir håp og sikkerhet.

Bibelstudier (2) - Lær oss å be

I denne episoden tar vi fatt på en dypere forståelse av bønnens kraft. Mange tror at bønn må være spontan og ulært, men Guds ord viser oss at bønn kan læres og formes.

OM SERIEN

Hvorfor studere Salmene? Som resten av Skriften ble salmene skrevet i sin historiske, teologiske og litterære sammenheng. Studiet av Salmene bringer deres særegne verden nærmere et moderne publikum. Vi må merke oss at selv om Salmene er bønner fra Guds folk og også bønner som Jesus ba, er Salmene også bønner om Jesus. De er Guds åpenbaring til menneskeheten. Så vi må la Salmene vise oss alt det Gud gjorde, gjør og vil gjøre for verden i Jesus Kristus.

RELATERTE SERIER

Bibelstudier - Guds misjon - min misjon

Dette kvartalet samler vi tankene om å komme ut og gjøre noe. Vi skal lese mange bibelhistorier. Vi skal lese om spennende opplevelser og illustrasjoner.

Bibelstudier - Efeserbrevet

Efeserbrevet taler til en tid som vår, da verdens fristelser og tidens gang truer med å sløve den kristnes sanser. Det opphøyer Kristus og betydningen av å følge ham som medlemmer av hans menighet mens vi lever ut håpet om hans gjenkomst. Dette kvartalet skal vi lytte til Efeserbrevet og oppleve spenningen ved å følge Jesus.

Bibelstudier - Tre kosmiske budskap

De tre englebudskapene er på en måte Syvendedags Adventistkirkens marsjordre. Og de er evangeliet sett i lys av «sannheten for vår tid» (2 Pet 1,12 KJV). Og dette treenglebudskapet er vårt studium dette kvartalet.

Bibelstudier - I Mesterens tjeneste

Dette kvartalet vil vi studere Guds ideal og se hvordan vi kan få så sterk en tro at vi også er trofaste mot ham når vi ikke kan kjøpe eller selge (se Åp 13,17).