Bibelstudier - Om døden og fremtidshåpet

Dette bibelstudiet tar opp emnet «Den store konflikten mellom godt og ondt» ut fra to store temaer. Det ene er synden og dødens opphav og eksistens. Det andre temaet er Guds arbeid for å løse disse problemene og føre verden tilbake til dens opprinnelige tilstand.

Bibelstudier - Om døden og fremtidshåpet

VIDEOER

Bibelstudier (1) - Opprør i et fullkomment univers

Studiet tar opp menneskets dødelige natur og oppstandelsen som veien til udødelighet.

Bibelstudier (2) - Døden i en syndig verden

Studiet tar opp menneskets dødelige natur og oppstandelsen som veien til udødelighet.

Bibelstudier (3) - Menneskenaturen

Studiet tar opp menneskets dødelige natur og oppstandelsen som veien til udødelighet.

Bibelstudier (4) - Håpet i GT

Studiet tar opp menneskets dødelige natur og oppstandelsen som veien til udødelighet.

Bibelstudier (5) - Oppstandelser før korset

Studiet tar opp menneskets dødelige natur og oppstandelsen som veien til udødelighet.

Bibelstudier (6) - Han døde for oss

Studiet tar opp menneskets dødelige natur og oppstandelsen som veien til udødelighet.

Bibelstudier (7) - Kristi seier over døden

Studiet tar opp menneskets dødelige natur og oppstandelsen som veien til udødelighet.

Bibelstudier (8) - Håpet i NT

Studiet tar opp menneskets dødelige natur og oppstandelsen som veien til udødelighet.

Bibelstudier (9) - Tekster som sier det motsatte?

Studiet tar opp menneskets dødelige natur og oppstandelsen som veien til udødelighet.

Bibelstudier (10) - Helvetes ild

Studiet tar opp menneskets dødelige natur og oppstandelsen som veien til udødelighet.

Bibelstudier (11) - Bedrag i endetiden

Studiet tar opp menneskets dødelige natur og oppstandelsen som veien til udødelighet.

Bibelstudier (12) - Det bibelske verdensbildet

Studiet tar opp menneskets dødelige natur og oppstandelsen som veien til udødelighet.

OM SERIEN

Dette bibelstudiet tar opp emnet «Den store konflikten mellom godt og ondt» ut fra to store temaer. Det ene er synden og dødens opphav og eksistens. Det andre temaet er Guds arbeid for å løse disse problemene og føre verden tilbake til dens opprinnelige tilstand.

Menneskets dødelige natur og oppstandelsen som veien til udødelighet, blir også drøftet. Vi bør ikke frykte døden, siden Kristus døde for oss og overvant dødens kraft. Han «har nøklene til døden og dødsriket» (Åp 1,18).

RELATERTE SERIER

Bibelstudier - Tre kosmiske budskap

De tre englebudskapene er på en måte Syvendedags Adventistkirkens marsjordre. Og de er evangeliet sett i lys av «sannheten for vår tid» (2 Pet 1,12 KJV). Og dette treenglebudskapet er vårt studium dette kvartalet.

Bibelstudier - I Mesterens tjeneste

Dette kvartalet vil vi studere Guds ideal og se hvordan vi kan få så sterk en tro at vi også er trofaste mot ham når vi ikke kan kjøpe eller selge (se Åp 13,17).

Bibelstudier - Hebreerbrevet

Det som fengsler leserne av Hebreerbrevet, er ikke bare det Jesus har gjort, men hvem han er.

Bibelstudier - I smeltedigelen med Kristus

På korset bar Jesus "våre smerter" (Jes 53,4) - alle sammen. Det er den mest utrolige handlingen i universets historie.