Bibelstudier - Hebreerbrevet

Det som fengsler leserne av Hebreerbrevet, er ikke bare det Jesus har gjort, men hvem han er.

Bibelstudier - Hebreerbrevet

VIDEOER

Bibelstudier (1) - Brevet til hebreerne og til oss

Det som fengsler leserne av Hebreerbrevet, er ikke bare det Jesus har gjort, men hvem han er.

Bibelstudier (2) - Hebreerbrevets budskap

Det som fengsler leserne av Hebreerbrevet, er ikke bare det Jesus har gjort, men hvem han er.

Bibelstudier (3) - Sønnen som var lovet

Det som fengsler leserne av Hebreerbrevet, er ikke bare det Jesus har gjort, men hvem han er.

Bibelstudier (4) - Jesus, vår trofaste bror

Det som fengsler leserne av Hebreerbrevet, er ikke bare det Jesus har gjort, men hvem han er.

Bibelstudier (5) - Jesus gir hvile

Det som fengsler leserne av Hebreerbrevet, er ikke bare det Jesus har gjort, men hvem han er.

Bibelstudier (6) - Jesus, den trofaste presten

Det som fengsler leserne av Hebreerbrevet, er ikke bare det Jesus har gjort, men hvem han er.

Bibelstudier (7) - Jesus, sjelens anker

Det som fengsler leserne av Hebreerbrevet, er ikke bare det Jesus har gjort, men hvem han er.

Bibelstudier (8) - Jesus, mellommann for den nye pakt

Det som fengsler leserne av Hebreerbrevet, er ikke bare det Jesus har gjort, men hvem han er.

Bibelstudier (9) - Jesus, det fullkomne offer

Det som fengsler leserne av Hebreerbrevet, er ikke bare det Jesus har gjort, men hvem han er.

Bibelstudier (10) - Jesus åpner veien gjennom forhenget

Det som fengsler leserne av Hebreerbrevet, er ikke bare det Jesus har gjort, men hvem han er.

Bibelstudier (11) - Jesus, troens opphavsmann og fullender

Det som fengsler leserne av Hebreerbrevet, er ikke bare det Jesus har gjort, men hvem han er.

Bibelstudier (12) - Motta et urokkelig rike

Det som fengsler leserne av Hebreerbrevet, er ikke bare det Jesus har gjort, men hvem han er.

OM SERIEN

Det som fengsler leserne av Hebreerbrevet, er ikke bare det Jesus har gjort, men hvem han er. Som oss ble han født av en kvinne, og han har blitt fristet og latterliggjort, som oss. Men likevel er han sentrum for universets makt.

Når vi ser på den himmelske scenen og dens mange himmelske vesener, dras øynene mot ham som er sentrum i det hele og som utrolig nok ser ut som oss fordi han ble en av oss. Jesus, vår bror, er i himmelen og representerer oss, tross vår synd og falskhet.

RELATERTE SERIER

Bibelstudier - 1 Mosebok

Med sine dramatiske historier om mirakler og dommer som vitner om Guds nærvær, er 1 Mos formidabel. Men 1 Mos er også en bok med rørende historier om kjærlighet, hat, fødsel, døden, drap og tilgivelse. Det er også en lærebok i etikk, tro og om håp og løfte om gjenløsning.

Bibelstudier - I smeltedigelen med Kristus

På korset bar Jesus "våre smerter" (Jes 53,4) - alle sammen. Det er den mest utrolige handlingen i universets historie.

Bibelstudier - Om døden og fremtidshåpet

Dette bibelstudiet tar opp emnet «Den store konflikten mellom godt og ondt» ut fra to store temaer. Det ene er synden og dødens opphav og eksistens. Det andre temaet er Guds arbeid for å løse disse problemene og føre verden tilbake til dens opprinnelige tilstand.

Bibelstudier - I Mesterens tjeneste

Dette kvartalet vil vi studere Guds ideal og se hvordan vi kan få så sterk en tro at vi også er trofaste mot ham når vi ikke kan kjøpe eller selge (se Åp 13,17).