Det gode liv (5) - Det gode seirer til slutt

I verdenshistorien dukker det stadig opp herskere med ambisjoner om å utvide sitt lands territorium og bygge store imperier. Slike forsøk har skapt stor usikkerhet hos befolkningen. Imperiebygging har ofte ført til det motsatte av gode liv, og mange skulle likt å vite hva framtiden ville by på.

For over 2.600 år siden helte Gud kaldt vann i blodet på en ambisiøs verdenshersker. Profetiene Gud ga ham om framtiden, har betydning også for oss og det gode livet vi ønsker oss.

Eksempler på spørsmål vi vil ta opp i dette programmet:

• Visste du at i Bibelen er verdenshistorien skrevet på forhånd?
• En konges drøm for over 2.600 år siden beskriver historiens gang helt til enden.
• Hvilke verdensriker har kommet og gått? Bibelen beskriver et rike som aldri vil forgå! Hva slags rike er det?

VIDEOER

Det gode liv (21) - Er det mange veier til det gode liv?

Vi lever i et samfunn med forskjellig religioner og forskjellige kirkesamfunn, med veldig forskjellige oppfatninger om Bibelen. I dette mylderet av menigheter trenger vi guddommelig veiledning for å finne fram.

Det gode liv (20) - Det gode liv og din helse

Det er av uvurderlig betydning for et godt liv at vi til enhver tid har best mulig helse. Han som har skapt oss, har de beste forutsetningene for å gi råd som bidrar til god helse.

Det gode liv (19) - Det gode liv og din økonomi

I Guds plan for det gode livet, blir du betrodd ansvaret med å forvalte store verdier for Gud, og det gjelder ikke bare penger. Gud som eier av alt har gitt oss gode råd og retningslinjer for hvordan vi skal forvalte.

Det gode liv (18) - Veien til det gode liv symbolisert (del 2)

Det kommer et rettsoppgjør i verdenshistorien. I det oppgjøret spiller Jesus en avgjørende rolle. Hans målsetting er å frelse og frifinne: «Jeg er ikke kommet for å dømme verden, men for å frelse verden».

Det gode liv (17) - Veien til det gode liv symbolisert (del 1)

Et av virkemidlene Gud har brukt for å forklare sin frelsesplan, er de symbolske tingene og handlingene i helligdommen som Gud ba israelittene lage. Symbolikken har viktige lærdommer for oss også i dag.

Det gode liv (16) - Symbolet på starten av det gode liv

Gud har gitt oss dåpen som symbol i feiringen av at en person begynner å leve det gode livet med ham. Dåpen er en mektig symbolhandling.

Det gode liv (15) - Det gode liv 2.0

Gjennom historien har kirken sagt at de som sier nei takk til det gode livet vil bli kastet i helvete og pint i all evighet. Er virkelig Gud så grusom. Er det slik Bibelen omtaler Gud og fortapelsen?

Det gode liv (14) - Det gode livet etter det gode livet

Jesus kalte døden en fiende. Det er den for oss også. Men det er mange forestillinger om døden som ikke har rot i virkeligheten. Jesus er Herre over både liv og død. Hans ord gir oss bedre kunnskap om døden.