69 views

Det store puslespillet (2)

Hvordan har manuskriptene til Det nye testamente overlevd til i dag? Kan vi stole på at de ikke er forandret gjennom historien? Hans Johan Sagrusten forteller fra sin egen bok Det store puslespillet om hvordan Bibelen er blitt til.

VIDEOER

Det store puslespillet (1)

Hvor gamle manuskripter går det an å finne til Bibelen? Hvordan har disse manuskriptene overlevd til våre dager? Hans Johan Sagrusten forteller fra sin egen bok Det store puslespillet om hvordan Bibelen er blitt til.

Det store puslespillet (2)

Hvordan har manuskriptene til Det nye testamente overlevd til i dag? Kan vi stole på at de ikke er forandret gjennom historien? Hans Johan Sagrusten forteller fra sin egen bok Det store puslespillet om hvordan Bibelen er blitt til.

Det store puslespillet (3)

Moderne spenningslitteratur formidler at Bibelen er omskrevet og forandret på opp gjennom historien. Men hva sier arkeologenes mange funn av gamle manuskripter fra Bibelen om det? Hans Johan Sagrusten forteller fra sin egen bok Det store puslespillet om hvordan Bibelen er blitt til.