Fortellinger fra Bibelen - Deportasjon og drøm

Anne Kristin Aasmundtveit forteller fra Bibelen om krigsfangen Daniel fra Jerusalem som ble brakt til slottet til den mektige monarken av Babel, kong Nebukadnesar. Kongen har en drøm som han forlanger å få tydet.

VIDEOER

Fortellinger fra Bibelen - Deportasjon og drøm

Anne Kristin Aasmundtveit forteller fra Bibelen om krigsfangen Daniel fra Jerusalem som ble brakt til slottet til den mektige monarken av Babel, kong Nebukadnesar. Kongen har en drøm som han forlanger å få tydet.

Fortellinger fra Bibelen - I dypet

Anne Kristin Aasmundtveit forteller fra Bibelen om profeten Jona som rømte fra Gud, ble slukt av en stor fisk men spydd opp på land igjen, for til slutt å klandre Gud for hans store godhet.

Fortellinger fra Bibelen - Veirydderen

Anne Kristin Aasmundtveit forteller to fortellinger fra Bibelen. Vi hører om Elisabeth som snart skulle føde døperen Johannes, og om døperens liv som voksen. Fortellingene formidler at himmelriket er for alle.