Gjenklang

Gjennom naturen, mennesker, historien, Bibelen og musikken finner vi gjenklang av Gud.

Gjenklang

VIDEOER

GJENKLANG

Gjennom naturen, mennesker, historien, Bibelen og musikken finner vi gjenklang av Gud.

GJENKLANG - Stier av lys

Gjennom naturen, mennesker, historien, Bibelen og musikken finner vi gjenklang av Gud.

GJENKLANG - Livet er evig

Gjennom naturen, mennesker, historien, Bibelen og musikken finner vi gjenklang av Gud.

GJENKLANG - Hvor i livet er vårt liv

Gjennom naturen, mennesker, historien, Bibelen og musikken finner vi gjenklang av Gud.

GJENKLANG - Fuglen og liljen

Gjennom naturen, mennesker, historien, Bibelen og musikken finner vi gjenklang av Gud.

GJENKLANG - Sabbaten - en evig dag

Gjennom naturen, mennesker, historien, Bibelen og musikken finner vi gjenklang av Gud.

GJENKLANG - Først og størst

Gjennom naturen, mennesker, historien, Bibelen og musikken finner vi gjenklang av Gud.

GJENKLANG - Reddet

Gjennom naturen, mennesker, historien, Bibelen og musikken finner vi gjenklang av Gud.

GJENKLANG - Siv og liv

Gjennom naturen, mennesker, historien, Bibelen og musikken finner vi gjenklang av Gud.

GJENKLANG - Gjenklang

Gjennom naturen, mennesker, historien, Bibelen og musikken finner vi gjenklang av Gud.

OM SERIEN

Gjennom naturen, mennesker, historien, Bibelen og musikken finner vi gjenklang av Gud. Dette er et musikkprogram med Silja Leknes med venner.

Gjenklang

RELATERTE SERIER

Jul i Skyggebygda

Ikke alle sider ved livet er like lyse, og i skyggene skjules hemmeligheter. Kan Aksel, Johanne og Ella sammen gi lys og svar på noe av mørket?

Triangelos

Triangelos er et kristent kor i Adventistkirken Betel. Korets medlemmer kommer hovedsakelig fra Adventistkirker i Oslo-området, deriblant flere studenter.

Triangelos 25 år

Koret Triangelos henviser til de tre englers budskap i Åpenbaringen 14, som er viktige budskap for mennesker i vår tid. Triangelos brenner for å dele evangeliet gjennom ord og toner.

inTUNE

Original artists perform an eclectic mix of spiritual gospel, jazz, classical, modern and folk music influenced from their country of origin.