Triangelos 25 år

Koret Triangelos henviser til de tre englers budskap i Åpenbaringen 14, som er viktige budskap for mennesker i vår tid. Triangelos brenner for å dele evangeliet gjennom ord og toner.

Triangelos 25 år

VIDEOER

Triangelos 25 år

Triangelos feiret 25 år, og arrangerte konsert i Bøler kirke.

OM SERIEN

Koret Triangelos startet i 1992 i Adventistkirken Betel i Oslo, som er Norges eldste syvendedags adventistmenighet. De valgte navnet Triangelos fordi det henviser til de tre englers budskap i Åpenbaringen 14, som er viktige budskap for mennesker i vår tid. Triangelos brenner for å dele evangeliet gjennom ord og toner.

Triangelos 25 år

RELATERTE SERIER

Triangelos

Triangelos er et kristent kor i Adventistkirken Betel. Korets medlemmer kommer hovedsakelig fra Adventistkirker i Oslo-området, deriblant flere studenter.

inTUNE

Original artists perform an eclectic mix of spiritual gospel, jazz, classical, modern and folk music influenced from their country of origin.

Gjenklang

Gjennom naturen, mennesker, historien, Bibelen og musikken finner vi gjenklang av Gud.

Jul i Skyggebygda

Ikke alle sider ved livet er like lyse, og i skyggene skjules hemmeligheter. Kan Aksel, Johanne og Ella sammen gi lys og svar på noe av mørket?