Inntrykk fra Egypt

Sinai-halvøya i Egypt er uløselig knyttet til Bibelens fortelling om jødenes utgang av Egypt og hvordan Gud ga de ti bud. I den ville, karrige og ugjestmilde naturen ligger St. Katarinaklosteret. Vi tar deg med til dette området og viser deg tilknytningen til bibelhistorien.

Inntrykk fra Egypt

VIDEOER

Inntrykk fra Egypt (1) - Katarinaklosteret

Tor befinner seg ved Katarinaklosteret som er meget rikt på historie.

Inntrykk fra Egypt (2) - Guds kall

Tor befinner seg ved den brennende busken der Moses møtte Gud.

Inntrykk fra Egypt (3) - Moses

Tor befinner seg ved foten av Sinaifjellet der Moses møtte Gud.

Inntrykk fra Egypt (4) - Skjør stillhet

Tor befinner seg ved Elias kilde på vei opp Sinaifjellet.

Inntrykk fra Egypt (5) - Det syvende tall

Tor har endelig nådd toppen av Sinaifjellet og forteller om den syvende dag i uken - hviledagen.

Inntrykk fra Egypt (6) - Hvem var Konstantin von Tischendorf?

Tor forteller hvem Konstantin von Tischendorf var.

Inntrykk fra Egypt (7) - Kan vi stole på Bibelen?

Har du lurt på om du kan stole på det som står i Bibelen? Et funn i 1844 gjør oss trygg på at vi kan det.

Inntrykk fra Egypt (8) - Codex Sinaiticus

Tor forteller om det viktige funnet av Codex Sinaiticus i 1844.

OM SERIEN

Sinai-halvøya i Egypt er uløselig knyttet til Bibelens fortelling om jødenes utgang av Egypt og hvordan Gud ga de ti bud. I den ville, karrige og ugjestmilde naturen ligger St. Katarinaklosteret. Vi tar deg med til dette området og viser deg tilknytningen til bibelhistorien.

Inntrykk fra Egypt

RELATERTE SERIER

Inntrykk fra Jordan

Jordan er et av de bibelske landene. Viktige deler av bibelhistorien skjedde i Jordan. I denne serien gir vi deg noen glimt inn i landskapet og historiene som utspant seg i Jordan. Du får en bedre forståelse av Bibelens historier når du vet hvordan det ser ut der det skjedde.

Codex Sinaiticus

Er det noen som har forfalsket Bibelen i årenes løp? Få med deg historien om hvordan en av verdens eldste bibler ble oppdaget i et kloster langt inne i Sinaiørkenen.

Fenomenet Paulus

Paulus forsøkte å bekjempe kristendommen med alle midler. Men på et øyeblikk ble han forvandlet fra innbitt motstander til energisk forsvarer.

Menneskesønnen

Bli med og gjenoppdag en Jesus som har blitt borte etter århundrer med maktkamp, religionskrig og protestbevegelser. Vi inviterer deg med inn i den verden der Jesus vokste opp og levde, for å høre ordene hans en gang til.