Ut av dårlig selvbilde (3) - Hvorfor får jeg det ikke til?

Juni finner ut at å bli satt utenfor fellesskapet kan sette dype spor. På sitt tredje besøk hos psykiater får hun også høre at det er viktig at foreldre eller foresatte kan gripe inn for å stoppe en uheldig utvikling. Juni konkludere med at alle må ha omsorg for hverandre.

VIDEOER

Ut av dårlig selvbilde (1) - Hvorfor får jeg det ikke til?

Juni merker at hun har et dårlig selvbilde og forteller vennene sine at hun vil til psykiater.

Ut av dårlig selvbilde (2) - Hvorfor får jeg det ikke til?

På sitt andre besøk hos psykiater får Juni lære hvor viktig det er med omsorgspersoner.

Ut av dårlig selvbilde (3) - Hvorfor får jeg det ikke til?

Juni finner ut at å bli satt utenfor fellesskapet kan sette dype spor.

Ut av dårlig selvbilde (4) - Hvorfor får jeg det ikke til?

I det fjerde møte med psykiaterne spør Juni bl.a. om når hun kan forvente bedring.