Stridens Hopp

Den svenske TV-serien «Stridens Hopp» er en serie som tar deg med bak kulissene i striden mellom godt og ondt. Denne kampen er det sentrale temaet i Åpenbaringens bok, den siste boken i Bibelen.

Stridens Hopp

VIDEOER

Stridens Hopp (1) - Stridens Hopp

Följ kampen om sanningen genom mänsklighetens historia och hoppet hos de som försvarat den! Hur långt är du beredd att gå för din övertygelse? Varför ser vårt samhälle ut som det gör idag. Vad driver terrorister och martyrer? Vad är sanning och vad säger bibeln om den stora konflikten mellan gott och ont?

Stridens Hopp (2) - Jerusalems förestörelse

Jerusalem med sitt magnifika tempel var en av världens vackraste städer, välsignad av Gud och strålande skön. Men allt detta kunde inte rädda Israel från undergång. År 70 e.Kr. förstördes den medan de romerska befälhavarna förgäves försökte rädda den och templet. Allt som en uppfyllelse av Jesus ord 39 år tidigare.

Stridens Hopp (3) - Förföljelsen under de första århundradena

Efter Jesus död och i den kristna kyrkans framväxt blev många förföljda för sin tro. I svåra situationer, och ofta under dödshot, vittnade de tidiga kristna om det hopp de hade i Jesus på ett sätt som gjorde att allt fler kom till tro. Martyrernas blod blev som evangeliets frön.

Stridens Hopp (4) - Kompromissernas tid

Ondskans makter lyckades inte förgöra kristendomen genom våld men ett stort avfall från bibelns läror blir nu det strakaste vapnet mot Guds sanning. I framväxten av en religion som steg för steg började blanda hedniska traditioner med kristendom ledes många bort från Gud samtidigt som det fanns dem som vägrade kompromissa med bibelns läror och på grund av det blev förföljda.

Stridens Hopp (5) - Valdenserna AD 500 - AD 1680

Valdenserna var ett enkelt och flitigt folks som levde I otillgängliga italienska alperna, skyddade från den etablerade kyrkans kompromisser av bibelns lära. Detta folk älskade Gud och strävade efter att leva sitt liv efter Bibeln som Guds ord. Det misshagade den Romerska kyrkan, som försökte förgöra dem.

Stridens Hopp (6) - Reformationens "morgonstjärna" AD 1300

Under medeltiden hade den vanlige medborgaren inte tillgång till bibeln på sitt eget modersmål. Det var ibland belagt med dödsstraff för att äga en Bibel. Men John Wycliffe ändrade detta i sitt hemland, England.

Stridens Hopp (7) - Jan Hus och Hieronymus 1400-talet

Grunden till reformationen lades genom personer som Hus och Hieronymus som, trots hot om fängelse och död, modigt kämpade för sanningen.

Stridens Hopp (8) - Luther, ensam mot korruption 1500-talet

Martin Luther var en trogen anhängare av påvekyrkan. Men när Guds ord lyste upp hans förmörkade sinne så blev han ett mäktigt redskap för Gud i att ge bibeln till folket.

Stridens Hopp (9) - Luther inför kejsaren, 1500-talet

Med stort mod försvarade Luther Guds ord inför världens mäktiga män, trots att han viste att det kunde innebära döden för honom. Politiska och religiösa makter sätts i rullning som formar Europa tills idag.

Stridens Hopp (10) - Zwingli, sanningen upptäcks i Schweiz, 1500-talet

På många platser i Europa arbetade Gud för att nå människor med sin sanning. I Schweiz användes Ulrich Zwingli som en ivrig, ståndaktig och kompromisslös kämpe för att ge människor frälsningen från Gud.

Stridens Hopp (11) - Genombrott i Tyskland, 1500-talet

Genom spännande omständigheter räddas Luther från sanningens fiender och kan därigenom i lugn och ro utföra ett verk som består än idag. Sanningen blir nu tillgänglig för det tyska folket på deras eget språk.

Stridens Hopp (12) - En djärv bekännelse 1500-talet

Europas mäktiga män samlades i riksdagen i Speyer år 1529 och mörkrets makter lede dem till ett beslut om att gemensamt släcka reformationens ljus. Modiga furstar vänder sig emot beslutet och kämpar för reformationens principer. Denna protest leder till att reformationens förkämpar börjar kallas protestanter.

OM SERIEN

Den svenske TV-serien «Stridens Hopp» er en serie som tar deg med bak kulissene i striden mellom godt og ondt. Denne kampen er det sentrale temaet i Åpenbaringens bok, den siste boken i Bibelen. Fokuset for serien er hvordan mennesker ned gjennom historien har funnet håp i løftet om Jesu gjenkomst.

Programleder for serien er Claus Nybo, grunnlegger og daglig leder av LifeStyleTV. Sammen med Nybo er Dan Milares, forkynner og foreleser, og kirkehistorikeren Kenneth Jørgensen. De tre viser oss hvordan Bibelens hovedbudskap har blitt mottatt av noen og motarbeidet av andre i løpet av historiens gang.

Tross sterke krefter som har kjempet mot sannheten, har Bibelens store sannhet om Frelsen i Jesus Kristus og løftet om Hans andre komme bestått og blitt tatt vare på.

I en tid med religiøse motsetninger er programledernes diskusjon om forskjellen mellom viljen til å gi sitt liv for sannheten og viljen til å ta liv for sannheten høyaktuell.

Serien består av et program for hvert av kapitlene i boken Mot historiens klimaks, og er produsert av LifeStyleTV

RELATERTE SERIER

Luther 500

Den dramatiske historien om hvordan en munk fra en liten by i Tyskland rystet kirken i sine grunnvoller og befridde folk fra kirkens knugende makt.

Keepers of the Flame

Også gjennom de mørkeste tidsaldre har noen ønsket å holde seg til det de har sett på som sannhet, koste hva det koste ville.

The Seventh Day

Dokudrama som tar seerne med tilbake over århundrer for å avdekke historien om den bibelske sabbaten.

Tell the World

Korrekt utregning, men feil tolkning. Det endte med sorg, smerte og motløshet. Slik begynner fortellingen om Syvendedags Adventistkirken.