Luther 500

Den dramatiske historien om hvordan en munk fra en liten by i Tyskland rystet kirken i sine grunnvoller og befridde folk fra kirkens knugende makt.

Luther 500

VIDEOER

Luther 500 - Trailer

Den dramatiske historien om hvordan en munk fra en liten by i Tyskland rystet kirken i sine grunnvoller.

Luther 500 - Forfallet må stoppes

Det var mye galt i kirken i middelalderen. Luther protesterte mot forfallet og avlatshandelen.

Luther 500 - Rabalderet begynner

Luther ønsket en opplyst debatt om avlatshandelen da han slo opp sine 95 teser i Wittenberg.

Luther 500 - Korrupsjonsjeger av Guds nåde

Luther brukte den nyeste teknologien til å spre sin kritikk av kirken. Publikum ble begeistret.

Luther 500 - Radikal bibelbruker

Luther var ikke imponert over pavens autoritet. For Luther var Bibelen den øverste myndighet.

Luther 500 - Radikal bibeloversetter

Latin var det vitenskapelige språket i middelalderen. Luther oversatte Bibelen til alminnelig tysk.

Luther 500 - Troen alene

Luther insisterte på at det er ved troen alene mennesket kan ta imot Guds nåde.

Luther 500 - Nåden alene

Bare Guds ufortjente nåde kan gi deg del i evigheten. I vår tid er det viktig å gjenoppdage nåden.

Luther 500 - Kristus alene

Luther kritiserte kirken for ikke å forkynne det rene evangelium. Kristus alene kan frelse oss.

Luther 500 - Rasende reformator

Luther var skuffet over at jødene ikke tok imot Kristus. Vi er skuffet over hans uakseptable hets.

Luther 500 - Kristus mot Antikrist

Luther elsket å vise til den messianske profetien som viser at Jesus fra Nasaret er Messias.

OM SERIEN

TV-serien forteller den dramatiske historien om hvordan en munk fra en liten by i Tyskland rystet kirken i sine grunnvoller og befridde folk fra kirkens knugende makt.

Luther insisterte på at mennesket ikke kan gjøre seg fortjent til det evige livet. Ingen ting av det vi mennesker kan gjøre, er tilstrekkelig for å gi oss del i evigheten. Frelsen er helt og fullt et resultat av Guds ufortjente nåde.

RELATERTE SERIER

Stridens Hopp

Den svenske TV-serien «Stridens Hopp» er en serie som tar deg med bak kulissene i striden mellom godt og ondt. Denne kampen er det sentrale temaet i Åpenbaringens bok, den siste boken i Bibelen.

Tell the World

Korrekt utregning, men feil tolkning. Det endte med sorg, smerte og motløshet. Slik begynner fortellingen om Syvendedags Adventistkirken.

Codex Sinaiticus

Er det noen som har forfalsket Bibelen i årenes løp? Få med deg historien om hvordan en av verdens eldste bibler ble oppdaget i et kloster langt inne i Sinaiørkenen.

Fenomenet Paulus

Paulus forsøkte å bekjempe kristendommen med alle midler. Men på et øyeblikk ble han forvandlet fra innbitt motstander til energisk forsvarer.