63 views

Veien til personlig oppvåkning (7) - Hva har skjedd?

Hvordan kan vi ha et nært forhold til vår frelser, Jesus Kristus? Hvordan kan vi holde Guds bud? Jesus selv sier at vi, i vårt uomvendte ”jeg”, ikke kan bidra med noe i noen av disse spørsmålene. Derimot har Gud en fantastisk løsning! Slett ikke alle er klar over hvor god Guds løsning er. Hvorfor har vi ikke sett dette før?

En gruppe på fire personer har startet en lese- og bønnegruppe der de møtes jevnlig i 40 dager. Alle har hver sin bønnepartner, og disse har kontakt hver dag. Da snakker de om det de har lest i de to bøkene som gruppen studerer, og ber sammen. Hver av dem har også valgt fem personer de ønsker å be spesielt for i denne perioden.

Mens Jesus så at tiden for hans korsfestelse nærmet seg, brukte Han mye tid på å hjelpe disiplene til å forstå betydningen av å være fylt med Den Hellige Ånd. Både frelsen, rettferdiggjørelsen og helliggjørelsen er avhengig av at vi er fylt med Ånden hele tiden, hver dag!

Vi følger gruppen i disse 40 dagene og får del i deres opp- og nedturer.

VIDEOER

Veien til personlig oppvåkning (1) - Innledning

En gruppe på fire personer har startet en lese- og bønnegruppe der de møtes jevnlig i 40 dager. Vi følger gruppen i disse 40 dagene og får del i deres opp- og nedturer.

Veien til personlig oppvåkning (2) - Jesu mest verdifulle gave

En gruppe på fire personer har startet en lese- og bønnegruppe der de møtes jevnlig i 40 dager. Vi følger gruppen i disse 40 dagene og får del i deres opp- og nedturer.

Veien til personlig oppvåkning (3) - Hva er fokus for våre problemer?

En gruppe på fire personer har startet en lese- og bønnegruppe der de møtes jevnlig i 40 dager. Vi følger gruppen i disse 40 dagene og får del i deres opp- og nedturer.

Veien til personlig oppvåkning (4) - Våre problemer kan løses - hvordan?

En gruppe på fire personer har startet en lese- og bønnegruppe der de møtes jevnlig i 40 dager. Vi følger gruppen i disse 40 dagene og får del i deres opp- og nedturer.

Veien til personlig oppvåkning (5) - Hvilke forandringer kan vi forvente?

En gruppe på fire personer har startet en lese- og bønnegruppe der de møtes jevnlig i 40 dager. Vi følger gruppen i disse 40 dagene og får del i deres opp- og nedturer.

Veien til personlig oppvåkning (6) - Nøkkelen til praktisk erfaring

En gruppe på fire personer har startet en lese- og bønnegruppe der de møtes jevnlig i 40 dager. Vi følger gruppen i disse 40 dagene og får del i deres opp- og nedturer.

Veien til personlig oppvåkning (7) - Hva har skjedd?

En gruppe på fire personer har startet en lese- og bønnegruppe der de møtes jevnlig i 40 dager. Vi følger gruppen i disse 40 dagene og får del i deres opp- og nedturer.