Bibelstudier (3) - Lyset skinner i mørket

I denne episoden utforsker vi Satans skiftende strategi for å forføre Guds folk. Fra tidlig forfølgelse av de kristne til tider med kompromisser i kirken, oppdager vi hvordan Gud alltid står ved sin trofaste side. Oppdag hvordan troen på Jesus Kristus har styrket martyrer gjennom århundrene, og hvordan Bibelens sannheter har vært en kilde til styrke og håp. Bli med oss og la deg inspirere av trofastheten til Guds folk gjennom tidene!

VIDEOER

Bibelstudier (13) - Guds kjærlighet seirer

Utforsk Kristi urokkelige kjærlighet og hans totale triumf i den store konflikten mellom godt og ondt, og la Bibelens budskap gi oss håp for i dag, i morgen og i all evighet.

Bibelstudier (12) - Jordens avsluttende begivenheter

Utforsk de profetiske budskapene i Daniel og Åpenbaringen og deres betydning for endetidens folk. Oppdag hvordan Kristi liv, død, oppstandelse og tjeneste i helligdommen i himmelen står sentralt i å sikre vår endelige frelse.

Bibelstudier (11) - Den forestående konflikten

Oppdag hvordan ulike tolkninger av dyrets merke peker mot en global konflikt om gudsdyrkelse, med sabbaten som et sentralt punkt.

Bibelstudier (10) - Spiritismen avslørt

Oppdag hvordan spiritismen har infiltrert verden med budskapet om at livet fortsetter etter døden, og hvordan dette er et av Satans mest effektive verktøy for å bedra millioner av mennesker.

Bibelstudier (9) - Grunnlaget for Guds styre

Utforsk sammenhengen mellom helligdommen, Guds lov, sabbaten og den forestående krisen omkring dyrets merke.

Bibelstudier (8) - Lys fra helligdommen

Utforsk det dype og betydningsfulle temaet om Kristi tjeneste i helligdommen. Oppdag hvordan troende har studert og forstått profetiene om de 2300 dagene, og hvordan dette har ledet til en dypere forståelse av Kristi gjerning i himmelen.

Bibelstudier (7) - Motivert av håp

Utforsk historien til baptistbonden William Miller og hans tro på at Jesus skulle komme snart, og hvordan dette budskapet fortsatt er relevant i dag.

Bibelstudier (6) - De to vitnene

I denne episoden dykker vi ned i historien om Guds Ord og troens seier over forfølgelse og undertrykkelse. Oppdag historiene om troende som ble latterliggjort, hånet og martyrdømt, men likevel stod fast i sin tro på Guds Ord.