Bibelstudier (5) - Tro mot alle odds

I denne episoden utforsker vi reformatorenes dypt forankrede tro og mening i livet. Oppdag hvordan deres tro formet deres identitet og ga dem indre fred, selv i møte med døden. Gjennom eksempler fra reformasjonstiden lærer vi hvordan skriftens lære gir mål og mening i livet, og hvordan vi kan være forberedt på striden mellom det gode og det onde. Bli med oss og la deg inspirere til å oppdage mening og formål i Guds vilje!

VIDEOER

Bibelstudier (13) - Guds kjærlighet seirer

Utforsk Kristi urokkelige kjærlighet og hans totale triumf i den store konflikten mellom godt og ondt, og la Bibelens budskap gi oss håp for i dag, i morgen og i all evighet.

Bibelstudier (12) - Jordens avsluttende begivenheter

Utforsk de profetiske budskapene i Daniel og Åpenbaringen og deres betydning for endetidens folk. Oppdag hvordan Kristi liv, død, oppstandelse og tjeneste i helligdommen i himmelen står sentralt i å sikre vår endelige frelse.

Bibelstudier (11) - Den forestående konflikten

Oppdag hvordan ulike tolkninger av dyrets merke peker mot en global konflikt om gudsdyrkelse, med sabbaten som et sentralt punkt.

Bibelstudier (10) - Spiritismen avslørt

Oppdag hvordan spiritismen har infiltrert verden med budskapet om at livet fortsetter etter døden, og hvordan dette er et av Satans mest effektive verktøy for å bedra millioner av mennesker.

Bibelstudier (9) - Grunnlaget for Guds styre

Utforsk sammenhengen mellom helligdommen, Guds lov, sabbaten og den forestående krisen omkring dyrets merke.

Bibelstudier (8) - Lys fra helligdommen

Utforsk det dype og betydningsfulle temaet om Kristi tjeneste i helligdommen. Oppdag hvordan troende har studert og forstått profetiene om de 2300 dagene, og hvordan dette har ledet til en dypere forståelse av Kristi gjerning i himmelen.

Bibelstudier (7) - Motivert av håp

Utforsk historien til baptistbonden William Miller og hans tro på at Jesus skulle komme snart, og hvordan dette budskapet fortsatt er relevant i dag.

Bibelstudier (6) - De to vitnene

I denne episoden dykker vi ned i historien om Guds Ord og troens seier over forfølgelse og undertrykkelse. Oppdag historiene om troende som ble latterliggjort, hånet og martyrdømt, men likevel stod fast i sin tro på Guds Ord.