Bibelstudier - Markusevangeliet

Hvem er Jesus? Svaret finner vi i hans lære og mirakler. Gang på gang seirer han over det onde, gir håp til de undertrykte og underviser i overbevisende sannheter som går rett til kjernen av menneskets eksistens.

Bibelstudier - Markusevangeliet

VIDEOER

Bibelstudier (8) - Jesus lærer opp disiplene (del 2)

Jesus fullfører sin undervisning til disiplene før sin vei til korset. Markus 10 utforsker viktige temaer for disippelskap, inkludert ekteskap, barn, rikdom og belønningen for å følge Jesus.

Bibelstudier (7) - Jesus lærer opp disiplene (del 1)

Jesus begynner å undervise disiplene om hva det betyr å være Messias og forbereder dem på hans vei mot korset. Dette er en avgjørende del av Markusevangeliet som gir oss innsikt i ekte disippelskap.

Bibelstudier (6) - Opp ned

Jesus utfordrer religiøse tradisjoner og viser hva som virkelig gjør et menneske rent eller urent.

Bibelstudier (5) - Mirakler ved sjøen

Jesus viser sin makt ved å stilne stormen, helbrede syke og oppreise døde. Vi følger Jesu virke i Galilea og forstår mer om hans guddommelige natur.

Bibelstudier (4) - Lignelser

Vi utforsker Markus 4, hvor vi finner fem viktige lignelser: såmannen, lampen, målet, såkornet og sennepsfrøet. Vi diskuterer hvordan disse lignelsene kan forstås og hvilken betydning de har.

Bibelstudier (3) - Strid

Markus 2 inneholder fem fortellinger som setter Jesu lære opp mot de religiøse ledernes lære. Vi ser hvordan disse fortellingene er tematisk sammenkoblet og hva de avslører om Jesus.

Bibelstudier (2) - En dag i Jesu virke

Markus innleder Jesu virke med å kalle fire disipler og beskriver en sabbat i Kapernaum, der Jesus viser oss hvem han er gjennom sine handlinger. Følg med for innsikt i kallet til disippelskap, befalinger til demoner og Jesu helbredelser.

Bibelstudier (1) - Evangeliets begynnelse

Vi utforsker Markus' rolle som forfatter, hans personlige reise, og hvorfor han skrev Markusevangeliet. Følg med for flere innsikter i evangeliets budskap.

OM SERIEN

Markusevangeliet kan deles inn i to deler – eller halvdeler, faktisk. Kapittel én til åtte handler om det store spørsmålet: Hvem er Jesus? Svaret finner vi i hans lære og mirakler. Gang på gang seirer han over det onde, gir håp til de undertrykte og underviser i overbevisende sannheter som går rett til kjernen av menneskets eksistens. Alt dette roper til leseren om at han er den Messias, Kristus, som jødene har ventet på i lang tid.

RELATERTE SERIER

Bibelstudier - Den store konflikten

Den store konflikten gjennomsyrer Bibelen fra 1. Mosebok til Åpenbaringen. Den begynte i himmelen med Lucifers opprør mot Gud. Spørsmålet om Guds kjærlighet står sentralt i den kosmiske konflikten. Er han virkelig kjærlighet?

Bibelstudier - Salmenes bok

Hvorfor studere Salmene? Salmene viser oss alt det Gud gjorde, gjør og vil gjøre for verden i Jesus Kristus.

Bibelstudier - Guds misjon - min misjon

Dette kvartalet samler vi tankene om å komme ut og gjøre noe. Vi skal lese mange bibelhistorier. Vi skal lese om spennende opplevelser og illustrasjoner.

Bibelstudier - Efeserbrevet

Efeserbrevet taler til en tid som vår, da verdens fristelser og tidens gang truer med å sløve den kristnes sanser. Det opphøyer Kristus og betydningen av å følge ham som medlemmer av hans menighet mens vi lever ut håpet om hans gjenkomst. Dette kvartalet skal vi lytte til Efeserbrevet og oppleve spenningen ved å følge Jesus.