Mission Spotlight 1Q23

Mission Spotlight presenterer oppløftende historier om misjonsarbeidere og frivillige som har byttet ut komfort med spennende og utfordrende arbeid for Gud.

Mission Spotlight 1Q23

VIDEOER

Mission Spotlight (1) - Skaffe bolig på campus

Adventistkirken har opprettet utdanning for helsearbeidere ved universitetet i Rwanda. Dens motto er «Forkynne - undervise - helbrede». Det er behov for boliger for staben på campus for at de kan delta i studentmiljøet på en positiv måte.

Mission Spotlight (2) - Kisii skole for døve

Adventistkirken i Kenya overtok en privat skole for døve. De vil ha en moderne skole for døve. Flere av elevene har vært ignorert av familien og gjemt vekk hjemme. Noen tror at døve barn er forbannet og bringer skam over familien.

Mission Spotlight (3) - Barnepredikanten

Juge er en gutt fra Rwanda. Han holdt sin første preken da han var 2 år gammel. Nå er han blitt 9 år og elsker fortsatt å forkynne evangeliet om Jesus. Også andre barn vitner om Jesus - noen ber, andre synger eller fremfører bibelvers.

Mission Spotlight (4) - Boken kom med sykkel

For over 100 år siden solgte en litteraturevangelist på sykkel boken «Den store strid». Han ante neppe at hans bøker ville bære frukt i form av over 100 pastorer, lærere og misjonærer i Stillehavsdivisjonen og andre steder i verden.

Mission Spotlight (5) - En sykkeltur på 1845 km

En gruppe adventister syklet fra Washington DC til St. Louis, hvor Adventistkirken holdt sin Generalkonferanse i 2022. De ønsket å hedre litteraturevangelisten som syklet på landsbygda i Australia for 100 år siden.

Mission Spotlight (6) - Livredder langs Amazonas

Conceição er lege og arbeider på misjonsbåten Luzeiro. Det er krevende på mange måter, men hun opplever at hun får mer igjen enn det hun gir.

Mission Spotlight (7) - Åpen kirke gjennom pandemien

To år etter folkemordet i Rwanda flyttet Adventist University of Central Africa til en sentral tomt i hovedstaden Kigali. Støtte fra 13. Sabbatsoffer muliggjorde en stor flerbrukshall som er viktig både for studenter og lokabefolkningen.

Mission Spotlight (8) - En verdifull utdannelse

Precious forventet en fornem skole og ble skuffet da hun kom til en internatskole i Uganda. Faren skrev henne likevel inn, fordi undervisningens kvalitet var viktigere enn fine bygninger. Etter en tung start ble hun glad for skolen.

Mission Spotlight (9) - Har misjonen fortsatt utfordringer?

Global Mission har gitt viktige bidrag til Adventistkirkens vekst de siste 30 år. Det er fortsatt store deler av grupper i verden som i vår post-kristne verden er uten kjennskap til Gud.

Mission Spotlight (10) - Musikkvideo

“Close” by Nahash Mwathi. Nahash synger om nærhet. Sangen er illustrert ved glimt av trossøsken fra ulike deler av verden.

Mission Spotlight (11) - Et spiskammers for nærområdet

Sykepleieskolen ved Adventist University of Central Africa tiltrekker seg mange studenter fra både inn- og utland. Derfor trenger de et nytt internat for å gi plass til flere. Utdanning er et viktig middel for å bringe evangeliet til unge.

Mission Spotlight (12) - Sykepleieskolen som ble for populær

Adventistenes første hovedkvarter i Uganda, Nchwanga, er en stor landbrukseiendom. Der planlegges nå et nytt adventistsenter for opplæring i misjon og selvunderholdende arbeid. Målet er å gi ny kraft i kirkens arbeid i landet.

OM SERIEN

Mission Spotlight presenterer oppløftende historier om misjonsarbeidere og frivillige som har byttet ut komfort med spennende og utfordrende arbeid for Gud. Reportasjene fra Adventist Mission viser glimt fra misjonsarbeidet Syvendedags Adventistkirken driver på verdensbasis.

Oversettelse ved Edel Krøll, Marit Hansen, Rolf Angelsen
Stemmer: Lynn Kvinge, Reidar J. Kvinge, Lasse Stølen, Rolf Angelsen
Bildebehandling: Airin Wollan

Mission Spotlight 1Q23

RELATERTE SERIER

Mission Spotlight 2Q23

Mission Spotlight presenterer oppløftende historier om misjonsarbeidere og frivillige som har byttet ut komfort med spennende og utfordrende arbeid for Gud.

This is My Mission

This is my mission. What is yours? [A joint GAiN Europe project by 10 countries across Europe and North America].

ADRA

ADRAs visjon er en verden uten urettferdighet og fattigdom der hvert individ kan utøve sin rett til å nå sitt potensial og leve et verdig liv.

Seventh-day Adventist Church

Seventh-day Adventists accept the Bible as the only source of our beliefs. We consider our movement to be the result of the Protestant conviction Sola Scriptura - the Bible as the only standard of faith and practice for Christians.