Triangelos 25 år

Koret Triangelos feiret 25 år, og arrangerte en stor konsert i Bøler kirke. Gamle og nåværende kormedlemmer møttes for å mimre og å se fremover til nye år. Tor Tjeransen er konferansier.

VIDEOER

Triangelos 25 år

Triangelos feiret 25 år, og arrangerte konsert i Bøler kirke.