Luther 500 - Korrupsjonsjeger av Guds nåde

Luther brukte den nyeste teknologien til å spre sin kritikk av kirken og samfunnet. Han ble en korrupsjonsjeger av rang og fikk et stort og begeistret publikum. Han har formet våre tanker om hvordan forholdet til myndighetene bør være.

VIDEOER

Luther 500 - Trailer

Den dramatiske historien om hvordan en munk fra en liten by i Tyskland rystet kirken i sine grunnvoller.

Luther 500 - Forfallet må stoppes

Det var mye galt i kirken i middelalderen. Luther protesterte mot forfallet og avlatshandelen.

Luther 500 - Rabalderet begynner

Luther ønsket en opplyst debatt om avlatshandelen da han slo opp sine 95 teser i Wittenberg.

Luther 500 - Korrupsjonsjeger av Guds nåde

Luther brukte den nyeste teknologien til å spre sin kritikk av kirken. Publikum ble begeistret.

Luther 500 - Radikal bibelbruker

Luther var ikke imponert over pavens autoritet. For Luther var Bibelen den øverste myndighet.

Luther 500 - Radikal bibeloversetter

Latin var det vitenskapelige språket i middelalderen. Luther oversatte Bibelen til alminnelig tysk.

Luther 500 - Troen alene

Luther insisterte på at det er ved troen alene mennesket kan ta imot Guds nåde.

Luther 500 - Nåden alene

Bare Guds ufortjente nåde kan gi deg del i evigheten. I vår tid er det viktig å gjenoppdage nåden.