Luther 500 - Radikal bibeloversetter

Latin var det vitenskapelige språket i middelalderen. Luther var opptatt av å gi Bibelens ord til menigmann. Etter at Luther var blitt bannlyst, ble han bortført til en bortgjemt borg. Der oversatte han Det nye testamentet til tysk.

VIDEOER

Luther 500 - Trailer

Den dramatiske historien om hvordan en munk fra en liten by i Tyskland rystet kirken i sine grunnvoller.

Luther 500 - Forfallet må stoppes

Det var mye galt i kirken i middelalderen. Luther protesterte mot forfallet og avlatshandelen.

Luther 500 - Rabalderet begynner

Luther ønsket en opplyst debatt om avlatshandelen da han slo opp sine 95 teser i Wittenberg.

Luther 500 - Korrupsjonsjeger av Guds nåde

Luther brukte den nyeste teknologien til å spre sin kritikk av kirken. Publikum ble begeistret.

Luther 500 - Radikal bibelbruker

Luther var ikke imponert over pavens autoritet. For Luther var Bibelen den øverste myndighet.

Luther 500 - Radikal bibeloversetter

Latin var det vitenskapelige språket i middelalderen. Luther oversatte Bibelen til alminnelig tysk.

Luther 500 - Troen alene

Luther insisterte på at det er ved troen alene mennesket kan ta imot Guds nåde.

Luther 500 - Nåden alene

Bare Guds ufortjente nåde kan gi deg del i evigheten. I vår tid er det viktig å gjenoppdage nåden.